SLUŽBY

Vyšetření znamének

Mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká díky přítomnosti pigmentových buněk, obsahujících melanin. Může mít různou velikost a tvar a může se měnit v čase. Některá jsou vrozená, jiná vznikají až v průběhu života. 

 

Běžně se na lidské kůži může vyskytovat množství pigmentových projevů, z nichž velká většina je zcela neškodná. U některých se však mohou projevit změny, jež signalizují určité nebezpečí. Znaménka obsahují buňky zvané melanocyty, které se mohou aktivovat a případně vést k nádorovému bujení. Čím dříve se tyto změny odhalí a odstraní, tím je větší šance na vyléčení.

 

Co je melanom?

Melanom je zhoubný kožní nádor, který vzniká nekontrolovaným růstem melanocytů – buněk, tvořících pigment. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny pro jeho agresivní chování při pozdním odhalení, kdy již metastazuje do uzlin a orgánů. Proto je včasná diagnostika melanomu a odstranění naprostým základem úspěšné léčby.

70 % melanomů vzniká obvykle na dosud zdravé kůži, zbývajících 30 % na podkladě již existujícího mateřského znaménka, které se náhle začne měnit. Aby byla prevence opravdu účinná, je potřeba kůži a znaménka pravidelně kontrolovat. Pokud si člověk doma zjistí jakoukoliv změnu znaménka na kůži, je vhodné bez prodlení navštívit dermatologa. Někdy znaménko začne samo od sebe svědit, krvácet nebo se v jeho okolí objeví zarudnutí. Pak nastává větší riziko, že mohlo dojít již k nádorovému růstu a jeho odstranění se nesmí odkládat.

 

 

Jak probíhá vyšetření znamének

Konzultace s dermatologem probíhá tak, že lékař nejdříve posoudí charakter znamének a celkový zdravotní stav. Poté přistoupí k vyšetření digitálním dermatoskopem, kterým  pod zvětšením hodnotí jednotlivé projevy. Pokud je znaménko podezřelé, rozhodne o dalším postupu. Nejčastěji podezřelá znaménka odstraňujeme chirurgicky s histologickým vyšetřením. Znaménka, jejichž odstranění je pouze z estetického důvodu, odstraňujeme nejčastěji laserem. V tomto případě histologie obvykle není nutná. 

 

Digitální dermatoskop 

Dermatoskopie je odborné neinvazivní vyšetření pigmentových znamének a jejich možných změn. Mnohonásobným zvětšením pigmentového znaménka lze lépe posoudit, zda je či není nebezpečné a navrhnout vhodnou léčbu.

 

Náš digitální dermatoskop se zabudovanou umělou inteligencí představuje ohromný pokrok špičkové technologie v péči o pacienta. Přístroj provádí podrobnou analýzu jednotlivých znamének propojenou s umělou inteligencí. Porovná, vyhodnotí a změří jednotlivé parametry znaménka podle databáze a statistického výpočtu s výstupem a poskytnutím druhého názoru pro lékaře, tzv. dvojí kontrola.

 

Výhody vyšetření digitálním dermatoskopem: 

 • Porovnání změn v čase – ukládá zvětšené snímky pro možnost porovnání změn při dalším vyšetření. V kartě pacienta tak zůstávají snímky pro kontrolu.
 • Možnost sdílení fotodokumentace – pokud změníte lékařské zařízení, snímky vašich znamének je možné předat spolu s vaší kartou. Nepřijdete tedy o historii změn svých znamének.
 • Vyšetření není zdravotně závadné – můžete jej podstoupit vícekrát během roku.

 

Po vyšetření digitálním dermatoskopem se všechny snímky ukládají pro porovnání v budoucnosti u stejného pacienta. 

 

Jak často je vhodné vyšetření znamének podstoupit?

Preventivní vyšetření znamének a kůže by každý měl podstoupit 1 x ročně. Pokud lékař při vyšetření objevil rizikové znaménko, může individuálně doporučit častější kontrolu či jeho odstranění.

Podle Národního registru rakoviny se výskyt melanomu v posledních 20 letech dramaticky zvýšil. U žen ve věku 22-44 let se zvýšil téměř třikrát, u mužů-dvakrát. Úmrtnost mladých lidí se pohybuje kolem 15 procent. Mezitím počáteční fáze onemocnění dává 97 procentům šanci na zotavení. Přesto však ročně zemře 10 000 lidí na následky rakoviny kůže v ČR.

Stačí 1 kontrola ročně a můžete předejít rakovině kůže.Objednejte se na kontrolu znamének!

 

Na moderní vyšetření digitálním robotickým dermatoskopem většina zdravotních pojišťoven v České republice přispívá v rámci svých programů preventivní péče.

Odstranění znamének

Mateřská znaménka a pihy se mohou vyskytovat kdekoliv na těle. Některá mohou působit esteticky nevhodně, jiná mohou být zdraví nebezpečná. O tom, do jaké kategorie znaménko spadá rozhoduje dermatolog na základě vyšetření (viz vyšetření znamének).

Většina tzv. vystouplých znamének lze odstranit pohodlně laserem, výjimečně je nutné je odstranit chirurgicky. Výkony se provádí vždy v místním znecitlivění.

 

 • Před odstraněním znaménka

Kůže by měla být zdravá a neměla by být výrazně opálená.  Odstranění znaménka nevyžaduje žádné předoperační vyšetření. Pacient však nesmí mít žádné akutní infekční onemocnění ani nesmí užívat léky na ředění krve. 

 

 • Průběh odstranění

V případě místního znecitlivění Vám bude aplikován místně znecitlivující lék a jeho dávka se bude řídit ve spolupráci s Vámi. 

 

Pokud se lékař rozhodne pro chirurgickou excizi, tj. vyříznutí znaménka, pak obvykle použije skalpel, se kterým vyřízne co znaménko s minimálním okrajem zdravé kůže. Podle velikosti potom místo zašije nebo nechá vyhojit volně tzv. přes strup. Vzorek potom putuje do laboratoře na histologické vyšetření, které potvrdí diagnózu. Tento postup je nutný tam, kde lékař potřebuje znaménko ověřit. Hojení trvá zpravidla 2-3 týdny a nedoporučuje se provádět před dovolenou.

 

Druhou možností je odstranění odpařovacím laserem, pokud lékař usoudí, že se jedná o zcela nezhoubný projev. Jedná se o výkon, který odstraní vystupující část znaménka a tu zničí. Výhoda je, že jde o velice přesné ošetření, po kterém se neudělá nápadná jizva, takže výsledný efekt působí přirozeně. Nevýhoda je, že se znaménko zničí a nemusí se odstranit celé. Hojení trvá několik dnů.

 

 • Po odstranění znaménka

Po odstranění je ranka krytá sterilním krytím. To si může pacient odstranit po několika dnech, kdy ránu nesmí namáčet. Je nutné udržovat ránu v čistotě, aplikujte dezinfekci nebo masti dle pokynů ošetřujícího lékaře. Je rovněž důležité dodržovat režim bez zvýšené tělesné námahy zvláště pak, pokud byla rána sešita.Dostavte se ke kontrole, případně odstranění stehů v objednaném termínu. 

Stroupek po ošetření odpařovacím laserem se sám odloučí přibližně do deseti dnů. V žádném případě se nesmí stroupek odloupávat a je třeba vyčkat, až se spontánně uvolní. Následně zůstává malá nenápadná jizvička. Okolí po ošetření může být mírně zarudlé, toto zarudnutí samo zmizí během několika dnů.

 

 • Návrat k běžným aktivitám

Po odstranění znamének je možné ihned se vrátit k běžným aktivitám (pracovní neschopnost obvykle není nutná). Avšak v případě vyříznutí je vhodné se vyvarovat do zhojení ranky sportovním aktivitám, zvláště pokud se byl projev na zádech, v podpaží apod., kde by mohlo při námaze dojít k nežádoucímu „rozjetí“ jizvy. Po odstranění znaménka se nesmí minimálně 6 týdnů ošetřovaná oblast vystavovat před slunečním zářením.

 

 

 

 

 

Vyhlazení vrásek neurotoxinem (BTX)

Tato metoda efektivně tlumí známky stárnutí pleti. Jedná se o látku, která je osvědčená, bezpečná a účinná a používá se jak pro léčebné účinky, tak pro estetické indikace. BTX (neurotoxin) zabraňuje nadměrným svalovým stahům a uvolňuje svalové napětí. Sval tak svým pohybem, například při mračení nebo úsměvu, už neformuje kůži do vrásky. Výsledkem je vypnutí pleti a vyhlazení vrásek. 

Druhou možností využití BTX je odstranění nadměrného pocení.

 

Jak ošetření probíhá?

Jedná se o ambulantní zákrok, trvající jen několik minut. Aplikace probíhá tenkou jehličkou pod kůži do příslušné oblasti, zákrok je nepříjemný jen pár vteřin. Do několika minut až hodin po zákroku se vyhladí drobné vpichy a nikdo na vás nepozná, že jste ošetření podstoupila.

 

Jak BTX funguje?

BTX je lékařský prostředek a zároveň přírodní látka obsahující toxiny, které zabraňují přenosu nervosvalového impulzu. Injekčně aplikovaný BTX zabrání svalu v jeho smršťování, které je hlavní příčinou tvorby vrásek. Přípravek je jedinečný neurotoxin obsahující malá množství vysoce čištěného proteinu, který je derivátem baktérie Clostridium botulinum. Na rozdíl od původního klobásového jedu, tato čištěná forma se podává v nízkých koncentracích, které jsou bezpečné. 

Omlazení vlastní krví (Dracula therapy)

Pomocí terapie vlastní krví může být vaše pleť znovu vyhlazená a pružná. Při této proceduře se používají tělu vlastní látky, proto není třeba mít obavy z alergie či vedlejších účinků. 

Tato rejuvenace probíhá s vlastními krevními destičkami a pomáhá účinně regenerovat kožní buňky, jejímž cílem je účinné vyhlazení pleti, vrásek a výrazných stop stárnutí. Kromě omlazení má další využití také v odstranění některých pigmentací, strií, zlepšení vzhledu jizev a léčbě akné.  

Terapie vlastní krví se pyšní krátkou rekonvalescencí (1-2 dny).

 

Jak dracula terapie funguje?

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o omlazení vlastní krví a současně také zpomalení  stárnutí kůže díky vysoké koncentraci krevních destiček a růstových faktorů, které se z nich uvolňují.  Růstové faktory v plazmě aktivují kožní buňky a kolagen. Krevní plazma je tak díky svým anti-ageingovým a mimořádně prospěšným vlastnostmi využívána v estetické a korektivní dermatologii jako jedna z nejbezpečnějších metod.

 

Jak probíhá ošetření?

Autoterapie vlastní krevní plazmou probíhá tak, že se nejdříve ze žíly pacienta odebere malé množství krve (8 - 20 ml) do speciálních zkumavek, které jsou následně ve speciální centrifuze za vysokých otáček odstředěny tak, aby se z krve získala čistá krevní plazma bohatá na krevní destičky (trombocyty) s růstovými faktory. Tato metoda se musí provádět za sterilních podmínek. Růstové faktory podněcují kožní buňky tvořit nový kolagen a podporují kyselinu hyaluronovou. Příprava trvá asi 10–15 minut, zatímco klient má přibližně 30 min anestetický krém. Poté je pomocí drobných  mikrojehliček plazma aplikována do předem označených oblastí obličeje nebo těla. 

Zvětšení nebo refresh rtů

Dnešní doba přeje plným rtům, které dotvářejí mladší vzhled. S věkem se nám postupně ze rtů vytrácí nejenom voda, ale i kolagen a kyselina hyaluronová. Z toho důvodu je zvětšení rtů pomocí kyseliny hyaluronové ideální jak pro ženy tak muže, kteří nejsou spokojeni s tvarem či velikostí svých rtů a přáli by si  dodat objem a smyslnost. 

 

Co můžeme očekávat od kyseliny hyaluronové

 • odstraňuje vrásky nad horním rtem
 • koriguje asymetrii
 • zvětšuje objem
 • umí pozvednout pokleslé koutky
 • upravuje kontury

 

Jak ošetření probíhá?

Po aplikaci anestetického krému nebo injekční anestezii do dásně lékař aplikuje tenkou jehličkou do rtů výplňový materiál. Výkon trvá 30 min a klientka vidí efekt ihned, nicméně je přítomen mírný otok, který rty zvětšuje o něco více. Jakmile otok ustoupí (cca 2-5 dní), začíná doba, kdy se výplň "asimiluje" do okolních tkání. Plný účinek nastává po 3 týdnech a takto vydrží 9-12 měsíců (u někoho déle). Látka je plně vstřebatelná, tělo ji zcela vstřebá po této době a po této době doporučujeme ošetření zopakovat.

S fyzickými aktivitami počkejte zhruba 2-3 dny po zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou. Kdykoliv je možné rty vrátit do původního stavu.

 

 Na klinice Vám vytvoříme jak přirozené rty, tak Hollywoodské či Russian Lips.

Microneedling (Dermapen)

Jedná se o moderní neinvazivní ošetření určeného k výraznému stimulování tvorby kolagenu a elastinu. Ošetření je založeno na aktivní stimulaci pokožky mikrojehličkami a současném zapracování speciálních do pokožky podle typu potíží. Díky mikrojehličkám s automatickou vibrací jsou účinné látky pokožkou výborně vstřebávány, a to až o 90 % více než při běžném ošetření pleti. Během aktivace pokožky přístrojem je nezbytný správný výběr séra podle typu pleti a problému, který je třeba řešit:

 • Stárnutí pokožky a její nedostatečná pružnost a pevnost
 • Nedostatečná hydratace a výživa pokožky
 • Rozšířené póry a jizvičky po akné, strie
 • Nežádoucí pigmentace pleti

 

Ošetření je vhodné pro pokožku obličeje i těla, kde lze ošetřit jizvy a strie.

 

Jak microneedling probíhá?

Ošetření předchází konzultace a diagnostika pleti, při které pro Vás vybereme ta nejvhodnější séra pro Vaše ošetření. Po odlíčení a přípravě pleti provádíme ošetření mikrojehličkovým přístrojem tak, aby pro Vás nebylo příliš nepříjemné, ale zároveň aby mělo dostatečný efekt. Během ošetření jsou cítit drobné vpichy na pokožce, ale díky automatickým vertikálním vibracím mikrojehliček jsou nepříjemné pocity minimální. Po ošetření naneseme na pokožku zklidňující masku a poté závěrečný krém. 24 hodin po ošetření doporučujeme na pokožku nenanášet žádný make-up a vyhnout se sauně a bazénu. 14 dní před ošetřením a po něm je nutné se vyhnout slunci a soláriu. Po ošetření je nezbytné chránit pokožku vysokým ochranným faktorem.

chemický peeling

Nabízíme různé chemické peelingy podle typu problémů klienta.

 

 • BIOREPEEL

Má biorevitalizačnÍ a  peelingový. Působí proti stárnutí kůže, vlivu UV záření, akné. Jeho účinek je založený na mírném odlupování kůže v kombinaci s jejím posílením. Vhodný je pro mladé lidi s akné, zralou pleť s drobnými vráskami. Jedná se o celoroční peeling, kde jsou vhodná 4 opakování á 10 dní. Po peelingu je minimální olupování, pokožka vypadá ihned svěže a mladší!

Je vynikající proti stárnutí, protože obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a vitamíny, které vaše pokožka potřebuje. Obsahuje také 35% TCA (na obličej a krk) a 50% TCA (na tělo) a GABA (kyselina gama-aminomaslová), která uvolňuje svaly a tím snižuje vrásky.

 

 • RETINOLOVÝ PEELING TIMECODE

Tento peeling obsahuje vysoce účinnou směs kyselin na: střední nebo výrazné fotostárnutí, hyperpigmentace, hyperpigmentace po zánětech, lentigo, jizvy, akné, aktinickou keratózu, mastnou pleť a zvětšené póry. Doporučujeme v zimních měsících.

 

 • MODIFIKOVANÝ JESSNER

Zahrnuje jedinečný výběr přírodních kyselin pro chemické peelingy. Použité kyseliny mají exfoliační a regenerační účinky na pleť a jsou důležitým faktorem při řešení všech nedostatků a problémů pokožky. Jejich působení má pozitivní vliv na akné, vrásky, pigmentové skvrny, jizvy i strie a obecně při jakékoliv nedokonalosti pleti. Pleť se po něm minimálně loupe.

 

laserové odstranění žilek

Červené žilky v obličeji, zvláště kolem nosu trápí nejednoho. Jejich odstranění je díky laseru snadné, ovšem platí to v časných stadiích. Je důležité těmto žilkám věnovat dostatečnou pozornost, protož mohou signalizovat časné stadium tzv. rosacey (růžovky) či kuperózy. Tyto kožní nemoci pak spadají do rukou dermatologa. Nežádoucí červené žilky se mohou objevovat jednotlivě, nebo ve formě metliček na různých částech těla. 

 

 • Průběh ošetření

IPL je zkratka pro intenzivní pulzní světlo. V našem zařízení používáme špičkový přístroj EXILITE II, který je velmi výkonný a dosahuje skvělých výsledků při odstraňování červených žilek. Na začátku čeká klientka zhodnocení stavu a rozsahu - někdy stačí ošetření jen několika pulsy například kolem nosu, jindy je třeba větší oblast. Pak se vyplatí ošetřit celý obličej. 

 

 • Jak to celé funguje?

IPL vysokou dávkou světelné energie, která se ve tkáni přeměňuje na tepelnou, se přímo Váže na krevní barvivo hemoglobin, a to způsobí odstranění červených žilek. Před samotným ošetřením IPL je na Vaši pleť nanesen chladivý ochranný gel a Vaše oči jsou chráněny brýlemi. Poté je nastavena intenzita, která je pro Vás snesitelná. Během samotného IPL ošetření cítíte pouze lehké štípnutí. Po ošetření může být Vaše pleť začervenalá. Pro rychlejší zklidnění pleti použijeme světlo BTL POSTLIGHT, které přispívá k rychlejší regeneraci a zklidnění pokožky

Laserové odstranění pigmentací

Nežádoucí pigmentace jsou častým problémem, který se objevuje ve specifických situacích. Mezi nejčastější příčíny patří chronické vystavování sluníčku, solária, hormonální změny (těhotenství, porod, hormonální léčba), ale i nasazení některých léčiv. Vyskytují se nejčastěji na obličeji, na rukou, v dekoltu, ale mohou být kdekoliv na těle. Podle příčiny, hloubky uložení a doby vzniku pigmentace, jež určí odborní, jsme schopni Vám na míru ušít léčbu odstranění pigmentace.

 

Jedno z elegantních řešení odstranění pigmentace je pomocí IPL. Tato metoda je oblíbená zejména pro svoji bezbolestnost a dobré výsledky. Na naší klinice je používán přístroj EXILITE III firmy BTL, který je díky svým technickým parametrům jeden z nejvýkonnějších IPL. Princip je ten, že intenzivní působení energie z  přístroje v pokožce přemění světelný paprsek na teplo, které se váže pouze na melanin (barvivo kůže). Tato tepelná reakce pak vyvolá rozpad pigmentové skvrny, se kterou je pak Vaše tělo si schopno poradit a zbavit se jí.

 

Jak ošetření probíhá?

Po důkladné konzultaci je pleť očištěna a stanoví se kožní fototyp. Poté je přístroj nastaven na konkrétní rozsah a intenzitu ošetření a následně přejíždí terapeut hlavicí po dané oblasti. Předtím se standardně dělá testovací ošetření na malé ploše na předloktí a podle toho je stanovena právě intenzita. Pokud je zvolená intenzita v pořádku, pokračuje se s ošetřením. Kůže je celou dobu chráněna speciálním gelem a oči pak speciálními brýlemi, aby nedošlo k poškození. Pacient pociťuje drobné štípání, které není bolestivé. 

Zpravidla jsou nutné 2-4 ošetření každé 4 týdny.

 

 

 

Léčba akné pomocí IPL - zaváděcí akce!

Akné trápí 90% teenagerů a 40% dospělých, proto se nejedná jen tak o nějakou drobnost, ale problém, se kterým Vám rádi pomůžeme v naší akné poradně. Léčba totiž nikdy není jenom jedna, ale je komplexní, tzn. sestává z více kroků včetně domácí péče. 

Jednou z možností, jak léčit akné je pomocí IPL EXILITE III. Tato metoda intenzivního pulzního světla – IPL je velmi oblíbená pro svoje velice dobré výsledky. Cílem tohoto ošetření problematické pleti je omezení produkce mazu a růstu bakterií způsobujících akné a tím i k okamžitému zklidnění. Současně Vás zbavíme nepříjemných projevů jako jsou vřídky a zarudlá ložiska. Metoda IPL je vhodná pro léčbu akné všech typů, protože je to protizánětlivá léčba. Velikým bonusem, který tato léčba akné poskytuje je také stažení rozšířených pórů a zmírnění jizviček.

 

 • Jak probíhá léčba akné pomocí IPL?

V akné poradně je nejdříve určen typ akné a stanoven plán léčby. Po zvolení IPL ošetření se důkladně vyčistí pleť a na ní je nanesena vrstva vodivého gelu. Také klient obdrží ochranné brýle na oči. Během samotného ošetření je cítit drobné štípání. Ihned po zákroku může být pokožka červená, což brzy odezní. Pro zmírnění podráždění pokožky po IPL používáme zdarma na Vaši pokožku speciální hojivé žluté světlo BTL POSTLIGHT, které pomáhá rychlejšímu zklidnění pokožky. Procedura na celém obličeji trvá kolem 30 minut. Je možno ale ošetřit i dekolt nebo například záda, či ramena.

Celkem je 4-6 ošetření po 7-14 dnech.

Laserová epilace

Jedná se o nejmodernější epilaci intenzivním pulzním světlem. U nás používáme výhradně špičkové přístroje BTL EXILITE III, které dosahují té nejvyšší kvality.

 

 • Důležitá doporučení před a po IPL epilaci

Doporučujeme nepoužívat epilační krémy ani epilátory cca 4 týdny před IPL epilací, je nutné chloupky pouze holit žiletkou. IPL světlo zasáhne chloupek pouze v určité (růstové) fázi, kdy je nejenom ve folikulu, ale částečně i na povrchu pokožky. Proto je nutné se 2 až 3 dny před samotnou IPL epilací oholit žiletkou. Chloupky budou max. 0,5 mm dlouhé (přejedete rukou a cítíte strniště). Před a po IPL epilaci je nutné se alespoň 14 dnů vyhnout opalování,  soláriu a ideálně chránit pokožku vysokým faktorem.

 

 • Jak ošetření probíhá?

Ošetření se řadí mezi pohodlné, jelikož vše probíhá v leže, oči jsou chráněny speciálními brýlemi. Po očištění se spustí IPL epilace na jednotlivé oblasti. Pulsy mohou být vnímány někdy jako lehké štípnutí, což je známka efektivního zasáhnutí chloupku. 

Následně je světelný pulz je absorbován barvivem v chloupku – melaninem, případně krevním barvivem hemoglobinem v kořenu chloupku. Vlivem této reakce chloupek vypadne a už nenaroste. 

Po ošetření se nedoporučuje sauna nebo plavání a vystavování sluníčku. 

Doporučuje se 6-10 ošetření po 4-5 týdnech.

Fotorejuvenace

Pokud trpíte na různé nedokonalosti jako rozšířené póry, červené žilky nebo pigmentové skvrny v obličeji, pak Vaše pleť potřebuje rejuvenaci – omlazení. Fotorejuvenace pomocí IPL je velmi oblíbené omlazující ošetření. IPL je označení pro intenzivní pulzní světlo a u nás na klinice používáme přístroj EXILITE III firmy BTL, který je naprostou technologickou špičkou a novinkou ve svém oboru. Výhodou fotorejuvenace je působení na více problémů pleti zároveň. Jednak můžete očekávat vyhlazení vrásek a celkové zvýšení svěžesti a vitality pleti, ale také zmírnění červenání pleti, zmírnění pigmentací a zlepšení vzhledu rozšířených pórů a žilek. Fotorejuvenace má také pozitivní vliv na zmírnění akné.

 

Jak fotorejuvenace probíhá?

Fotorejuvenace probíhá vleže. Vaši pleť důkladně odlíčíme a zbavíme nečistot, a poté naneseme na ošetřované partie chladivý ochranný gel. Společně testovacím pulzem nastavíme intenzitu tak, aby pro Vás byla příjemná, a následně ošetříme celý obličej. Během samotného ošetření má na sobě klient ochranné brýle a pociťuje mírné štípání. Poté pleť ještě ošetříme a zklidníme případné podráždění žlutým světlem BTL POSTLIGHT. Procedura obvykle trvá kolem 30 minut. Bezprostředně po proceduře může být Vaše pleť červená.

Doporučuje se 4-6 ošetření po 7-10 dnech.

Neinvazivní facelifting

Tato metoda faceliftingu Exilis představuje revoluci v oblasti neinvazivního omlazení pokožky a námi používaný přístroj získal prestižní americké ocenění na summitu THE Aesthetic Show v Las Vegas pro své skvělé výsledky. Na rozdíl od operačního faceliftingu, který řeší pouze důsledky přirozeného stárnutí, tato metoda efektivně působí přímo na příčiny stárnutí pokožky a tím je úbytek kolagenu ve tkáních. Společným působením ultrazvuku a radiofrekvence, které během ošetření pronikají do vrstev pokožky epidermis a dermis, tak přímo působíme na tvorbu a vznik nových kolagenových vláken. Pokožka je tak zevnitř oživená a rekonstrukcí kolagenových vláken dojde k jejímu celkovému viditelnému omlazení. Výhoda je, že budete po takovémto faceliftingu vypadat přirozeně a pěkně a nedojde k žádnému narušení mimiky tváře nebo vzhledu.

 

Jak ošetření probíhá?

Ošetření probíhá v komfortní poloze vleže. Na obličej se nanese ultrazvukový gel a obličejovým aplikátorem se ošetří postupně celá požadovaná plocha obličeje. Během samotného faceliftingu cítíte pouze teplo. Toto ošetření je příjemné a našimi klienty velmi oblíbené pro své výsledky. Facelifting touto metodou můžeme provádět celoročně. Ošetření celé obličejové části a podbradku trvá zhruba 90 minut. Bezprostředně po ošetření je pokožka lehce narůžovělá cca 30 minut. Po ošetření můžete použít make-up a vyrazit například do práce nebo do společnosti. Facelifting lze tak bez obav naplánovat na den nějaké významné události jako je třeba ples. Touto moderní a neinvazivní metodou můžeme ošetřit nejen celý obličej, ale také krk nebo dekolt. Krk i dekolt jsou partie celkově problematické a zpravidla právě ony prozradí náš skutečný věk. Omládnout je možno také v ostatních tělesných partiích. 

Laserová liposukce / hubnutí

Na naší klinice se zaměřujeme na proces hubnutí a aktivně pomáháme klientkám dosáhnout vytoužených cílů. Samotné hubnutí není snadné, zvlášť pokud nás trápí dlouhodobě. Nejdříve je nutné vědět, zda netrpíme nějakou vnitřní nemocí, která brání hubnutí. Např. špatná funkce štítné žlázy, hormonální nerovnováha, různé psychické nemoci, ale i cukrovka mají negativní dopad způsobující přibírání, proto je nutné tyto nemoci vyloučit. 

 

V našem portfoliu služeb najdete ošetření, která jsou prováděna moderními lékařskými přístroji zajišťující maximální efekt. K tomu si pomáháme aktivními látkami, jež zapracujeme do pokožky pro posílení efektu. Všechna ošetření jsou neinvazivní, což zaručuje maximální možnou přirozenost a snášenlivost pro každého. 

 

Bezbolestná liposukce je efektivní metoda hubnutí pomocí unikátní kombinace neinvazivní metody radiofrekvence a ultrazvuku přístrojem Exilis. Jako jediný přístroj na světě se pyšní právě touto kombinací, jež má výrazné účinky. Výsledkem je nejen odbourání podkožního tuku v ošetřené oblasti, ale i odstranění celulitidy a celkové zvýšení elasticity pokožky. Ošetření je pro klienta komfortní a nevyžaduje žádnou dobu rekonvalescence, jako je tomu u operační liposukce. Pokd se Vám nedaří zhubnout nebo Vás trápí problematické partie, je tohle ošetření právě pro Vás. 

 

Hubnutí nemusí být pouze o odříkání, ale pomocí přístrojového ošetření, s naší laskavou péčí, si ho užijete.

Při zakoupení balíčku dostanete zdarma přístrojové měření těla bodystat v hodnotě 500 kč.

Přístrojová lymfodrenáž

Pokud Vás trápí celulitida, bolavé a oteklé nohy nebo zácpa, pak pravděpodobně Váš lymfatický systém v sobě hromadí odpadní látky, které jsou příčinou výše uvedených problémů. Přístrojová lymfodrenáž je spolehlivým a účinným řešením pro Vás.

Tato metoda je komfortní, relaxační a přinese Vám rychlou úlevu zpravidla již po první aplikaci. Výborně se hodí pro ošetření břicha, boků, hýždí, stehen nebo lýtek.

Délka masáže je 60 minut. Pro maximální efekt doporučujeme 10 opakování 1× až 2× týdně.

 

Lymfodrenáž dolních končetin

Jedná se o lymfatickou masáž, která je doporučena lidem s pravidelnou nadměrnou zátěží dolních končetin, jako je stání, nebo naopak při sedavém zaměstnání zaměstnání. V těchto případech dochází k nadměrnému zatěžování lymfatického systému.  Lymfatická masáž pomůže všem, kdo mají unavené a oteklé nohy. Je také velmi vhodným doplňkem před plastickými operacemi a po nich a také po liposukcích.

 

Lymfodrenáž jako léčba a prevence celulitidy

Kromě výše uvedeného je lymfodrenáž také díky své schopnosti vyplavovat z těla toxiny dopuručována především jako prevence a léčba celulitidy. Rozproudění lymfy pomůže výrazně v boji s celulitidou. Nepopulární pomerančová kůže vzniká rovněž usazováním odpadních látek, tuku a vody v podkoží. Pomocí speciální lymfatické masáže je možné lymfu aktivovat, dosáhnout vyplavení škodlivin z těla a tak zlepšit kvalitu a stav pokožky.

 

Hlavní účinky lymfodrenáže

Celková detoxikace organismu, zmenšení otoků dolních končetin, zlepšení stavu celulitidy a redukce objemu, zmírnění bolesti nohou, zlepšení imunity organismu, zpomalení stárnutí kůže a prevence vrásek.

 

Na naší klinice nabízíme lymfodrenáže pouze jako součást jiného ošetření. Více info při konzultaci.

Lifting ochablých partií těla

Pokud nejste se stavem postupného stárnutí pokožky smířeni i přes cvičení a diety, pak právě pro Vás máme velmi účinné řešení, a to neoperační lifting těla. K metodě neinvazivního a neoperačního liftingu požíváme přístroj EXILIS od firmy BTL, který získal nejvyšší ocenění na prestižním americkém summitu THE Aesthetic Show v Las Vegas právě pro skvělé a viditelné výsledky a rovněž pro svou neinvazivní a šetrnou technologii.

 

Společné působení radiofrekvence a ultrazvuku proniká do nejhlubších vrstev pokožky, kde dochází k výraznému prokrvení a zrychlení metabolismu. Výsledkem je lifting pokožky, jelikož stimulované fibroblasty (základní vazivové buňky) začnou ve zvýšené míře produkovat kolagenová a elastinová vlákna. Dochází tak k vypínání, ozdravení a omlazení pokožky. Výsledky jsou patrné průběžně, jak dochází k nárůstu kolagenových vláken v pokožce.

 

Jak ošetření probíhá?

Po vstupní konzultaci je stanoven rozsah liftingu a také a četnost ošetření. Samotné ošetření je klienty hodnoceno jako relaxační a probíhá vleže na lehátku. Během ošetření převládá pocit tepla v ošetřované oblasti. Rekonvalescence není nutná a po liftingovém ošetření nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky.

Doporučujeme 4 až 8 ošetření po 14 dnech.

 

Vlasová poradna

Poradnu může navštívit každý, kdo má dlouhodobě problém se ztrátou vlasů, ale i ten, který má pocit, že s jeho vlasy není něco v pořádku. Alopecie postihuje muže i ženy bez rozdílu věku a může mít řadu příčin. Proto je v první řadě nutná individuální konzultace u odborného lékaře - trichologa. Na jejím základě je pak stanovena vhodná léčba.

Příčin může být celá řada. Za ztrátu vlasů může často nadměrný stres, infekční onemocnění, reakce na chemoterapii nebo nesnášenlivost některých léků či diet. Jednou z příčin mohou být také dědičnost nebo vnější vlivy, jako je nevhodný účes nebo nošení příliš těsné pokrývky hlavy.

 

Možnosti řešení

Každý pacien je posuzován individiálně. Na základě vstupního vyšetření je pak rozhodnuto, zda je potřeba ztrátu vlasů léčit pomocí koktejlů s peptidy, kmenovými buňkami, nebo stačí dodat tělu potřebné vitamíny a minerály, eventuálně zvolit jinou léčebnou metodu. Délka léčby závisí na příčině onemocnění a po klientovi se vyžaduje trpělivost. Úspěšnost zvolené metody vždy souvisí s typem nemoci vlasů a naděje je vždy.

Kosmetické ošetření HydroPeptide

HydroPeptide je špičková kosmetika z USA na bázi peptidů, přírodních látek a je zcela bez parabenů a silikonů. Tato luxusní ošetření posílená peptidy v kombinaci s domácími produkty vynesou Vaší pokožku na novou úroveň svěžesti a vyživenosti. Naše exfoliační ošetření stimulují pokožku bez loupání kůže a dochází tak rapidnímu zrychlení obnovení buněk. Pokožka je již po prvním ošetření svěží, hladší, vyrovnanější a dobře reaguje na jiné procedury.

 

Vybírat můžete z:

 • Uklidňující obnovující ošetření
 • Ošetření proti vráskám
 • Rozjasňující ošetření
 • Zpevňující vitalizující C-ošetření
 • Luxusní detoxikační ošetření
 • Ošetření led a oheň
 • Očišťující ošetření proti akné
 • Nabíjecí ošetření pro muže
 • Expresní ošetření HydroPeptide (30min)

Neinvazivní blefaroplastika (povislá víčka)

Plasma generátor a princip ošetření:

Plasma generůátor je přístroj určený k všestrannému využití. Jeho princip spočívá v působení fyzikální plazmy na tkáně. Pomocí radiofrekvence vzniká plazmatický stav hmoty mezi jednorázovým hrotem přístroje a ošetřovanou pokožkou. Stará pokožka se tak odpaří, přičemž nedochází k tepelnému přenosu. Tento výboj je velice přesný a nepoškozuje okolní tkáně, současně dochází k novotvorbě kolagenu a elastinu a tím k celkovému vyhlazení pokožky. Plasma generátor může být vhodnou alternativou k chirurgické operaci víček (blefaroplastice). Po ošetření je na pokožce vidět drobné tečkovité zarudnutí, které se následně hojí stroupky po dobu cca 1 týdne. 

   

Co lze s plasma generátorem ošetřit? 

 • lifting vrchních a spodních víček
 • lifting obličeje
 • vyhlazení vrásek okolo očí, glebela/mračivka, nosoretní rýhy, na čele, kolem rtů, na bradě atd.
 • lifting krku a dekoltu
 • lifting těla - oblast kolem pupíku, kolena, paže

 

Výhody ošetření Plasma generátorem      

Jedná se o bezpečnou metodu, která je rychlá, vyžaduje minimální rekonvalescenci a je přesná. Výhodou je také ošetření bez skalpelu a tím pádem bez jizev a stehů. Efekt je navíc dlouhodobý jako u plastické operace, avšak i tento podléhá přirozenému stárnutí.  

 

Jak to probíhá

Před ošetřením probíhá konzultace s lékařem, který s Vámi vyplní informovaný souhlas. Všechny kovové části musí být z dané lokality odstraněny před zákrokem (náušnice, piercing). Na ošetřovanou část se nanese anestetický krém, poté je vydesinfikována a lékařem je poté místo ošetřeno plasma linerem, který danou oblast „vytečkuje“ a tím dojde ke kontrakci cílového místa, což je někdy možné pozorovat ihned po ošetření. Přístroj Plasma Liner pracuje na bázi vaporizace radiofrekvencí indukovanou fyzikální plazmou. 

 

Po ošetření

Po zákroku jsou na pokožce viditelná drobná tečkovitá zarudnutí, dále může být otok (který zmizí do 3 dnů), pálení a citlivost kůže. Následně se vytvoří drobné stroupky, které se nesmí mechanicky odstranit. Stroupky se samovolně vyloupnou cca za týden a poté se objeví nová, pevná a narůžovělá kůže. Hojení probíhá tzv. na sucho, tzn. Kůže se nesmí po několik dní namáčet vodou, pouze ošetřovat bezalkoholovou desinfekcí. Po následujících 6 týdnů je striktní zákaz vystavovaní dané oblasti slunci, je nutné používat krémy s vysokým SPF a promazávací krém.

Shrnutí doporučení po ošetření:

 • Hojení je tzv. "nasucho" bez promašťování
 • 2 - 3 dny po ošetření se vyvarujte větší fyzické zátěži
 • Stroupky mechanicky neodstraňujte
 • Makeup můžete použít po vyloupnutí stroupků 
 • Nesluňte se - hrozí riziko pigmentových skvrn (6 týdnů)
 • Než se samovolně vyloupnou stroupky nenavštěvujte bazény, sauny, solária a vyhněte se prašnému prostředí
 • Po vyloupnutí stroupků používejte ochranné krémy s UV ochranou SPF 50+ nejméně 6 týdnů
 • Po ošetření víček používejte tmavé brýle s UV filtrem
 • Po ošetření obličeje se chraňte pokrývkou hlavy (například klobouk)
 • Udržujte pokožku čistou a suchou dezinfekčním roztokem bez alkoholu

Doba hojení je individuální.

 

 

Odstranění jizev po akné, strií a výrůstků

 

Jak to funguje

Plasma generátor je přístroj určený k všestrannému využití. Jeho princip spočívá v působení fyzikální plazmy na tkáně. Pomocí radiofrekvence vzniká plazmatický stav hmoty mezi jednorázovým hrotem přístroje a ošetřovanou pokožkou. Stará pokožka se tak odpaří, přičemž nedochází k tepelnému přenosu. Tento výboj je velice přesný a nepoškozuje okolní tkáně, současně dochází k novotvorbě kolagenu a elastinu a tím k celkovému vyhlazení pokožky. Plasma generátor může být vhodnou alternativou k chirurgické operaci víček (blefaroplastice). Po ošetření je na pokožce vidět drobné tečkovité zarudnutí, které se následně hojí stroupky po dobu cca 1 týdne. 

 

Výhody ošetření Plasmagenerátorem      

Jedná se o bezpečnou metodu, která je rychlá, vyžaduje minimální rekonvalescenci a je přesná. Výhodou je také ošetření bez skalpelu a tím pádem bez jizev a stehů. Efekt je navíc dlouhodobý jako u plastické operace, avšak i tento podléhá přirozenému stárnutí.        

Plasma generátor je vhodný na  

 • ošetření akné
 • korekce jizev po akné
 • stařecké skvrny
 • odstranění strií
 • odstranění xantelesmat
 • odstranění kožních výrůstků

 

Jak to probíhá

Před ošetřením probíhá konzultace s lékařem, který s Vámi vyplní informovaný souhlas. Všechny kovové části musí být z dané lokality odstraněny před zákrokem (náušnice, piercing). Na ošetřovanou část se nanese anestetický krém, poté je vydesinfikována a lékařem je poté místo ošetřeno plasma linerem, který danou oblast „vytečkuje“ a tím dojde ke kontrakci cílového místa, což je někdy možné pozorovat ihned po ošetření. Přístroj Plasma generátor pracuje na bázi vaporizace radiofrekvencí indukovanou fyzikální plazmou. 

 

Po ošetření

Po zákroku jsou na pokožce viditelná drobná tečkovitá zarudnutí, dále může být otok (který zmizí do 3 dnů), pálení a citlivost kůže. Následně se vytvoří drobné stroupky, které se nesmí mechanicky odstranit. Stroupky se samovolně vyloupnou cca za týden a poté se objeví nová, pevná a narůžovělá kůže. Hojení probíhá tzv. na sucho, tzn. Kůže se nesmí po několik dní namáčet vodou, pouze ošetřovat bezalkoholovou desinfekcí. Po následujících 6 týdnů je striktní zákaz vystavovaní dané oblasti slunci, je nutné používat krémy s vysokým SPF a promazávací krém.

 

Shrnutí doporučení po ošetření:

 • Hojení je tzv. "nasucho" bez promašťování
 • 2 - 3 dny po ošetření se vyvarujte větší fyzické zátěži
 • Stroupky mechanicky neodstraňujte
 • Makeup můžete použít po vyloupnutí stroupků 
 • Nesluňte se - hrozí riziko pigmentových skvrn (6 týdnů)
 • Než se samovolně vyloupnou stroupky nenavštěvujte bazény, sauny, solária a vyhněte se prašnému prostředí
 • Po vyloupnutí stroupků používejte ochranné krémy s UV ochranou SPF 50+ nejméně 6 týdnů
 • Po ošetření víček používejte tmavé brýle s UV filtrem
 • Po ošetření obličeje se chraňte pokrývkou hlavy (například klobouk)
 • Udržujte pokožku čistou a suchou dezinfekčním roztokem bez alkoholu

Doba hojení je individuální.

Kontraindikace

kojení a těhotenství, epilepsie, kardiostimulátor nebo holterovský měřič EKG, přítomnost kovových implantátů poblíž místa ošetření, jakýkoliv akutní zánět (včetně oparu), nádorové onemocnění, užívání antibiotik 7 dní před ošetřením, návštěva solária 14 dní před ošetřením, aspirin nebo jiné léky na ředění krve, aplikace chemického peelingu nebo mikrojehličkování 2 týdny před ošetřením, užívání celkových retinoidů 6 měsíců před ošetřením, cukrovka

 

Výplně vrásek

Pomocí moderních dermálních výplní na bázi ultračisté kyseliny hyaluronové pomůžeme vytvářet globální omlazení, od vyplnění jemných vrásek po objemová řešení a konturaci obličeje.

 

Při zavedení ultračisté kyseliny hyaluronové do hlubších vrstev, lze dodat Vaší pleti objem. Kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní, protože je obsažena jak v kůži, tak v pojivových tkáních a v očích. Její hlavní funkcí je uchovávat hydrataci pokožky, bohužel s věkem  postupně ubývá.

Po aplikaci tělo začne reagovat na zavedený materiál tvorbou nového kolagenu a přitahováním vody, čímž kyselina zvětší svůj objem, regeneruje dermis, také se obnoví tonus pleti a zlepší se její elasticita a hydratace. Vrásky i objem se tak hezky vyplní.

 

Spektrální analýza prvků v těle

Přístroj na bázi technologie Oligoscan je velmi snadný, rychlý a neinvazivní způsob, jak zjištit Vaši hladinu vitamínů, minerálů, stopových prvků a těžkých kovů v tkáních. Metoda rovněž umožňuje zhodnotit úroveň oxidačního stresu a charakter metabolismu v těle.

 

Podstata metody

Metoda oligoscan měří hodnoty pomocí spektrofotometrie - paprsku světla. Všechny látky v našem těle vstřebávají a vyzařují  světlo ve specifickém rozsahu vlnových délek. Čím více je dané látky (čím vyšší má koncentraci), tím více světla absorbuje. To umožňuje provést kvantitativní analýzu. Spektrofotometrie je ověřená metoda, která se dlouho užívá v laboratořích, v chemii, biologii a průmyslu.

 

Co prokáže test?

 • 20 základních minerálů a stopových prvků;
 • 14 těžkých (toxických) kovů;
 • rovnováhu základních minerálů v těle: vápník-hořčík, vápník-fosfor, draslík-sodík, měď-zinek;
 • úroveň oxidačního stresu v organismu.

Mezoterapie

Mezoterapie je metoda, která se v estetické dermatologii používá k revitalizaci pokožky tváře, krku, dekoltu, hřbetu rukou a oblasti pokožky hlavy. Lehké hloubkové podráždění kůže navíc stimuluje prokrvení oblasti, které podporuje další výživu a okysličení dermis. Po aplikaci je pokožka elastičtější, pokožka vypadá lépe, je pevnější, hydratovaná, zvyšuje se tvorba kolagenu a elastinu a dochází k celkové regeneraci a tím omlazení. Pokud řešíte některý z následujících problémů pleti, lze mezoterapii doporučit doporučit na:

 • Stárnutí pokožky a její nedostatečná pružnost a pevnost
 • Nedostatečná hydratace a výživa pokožky
 • Rozšířené póry a jizvičky po akné, strie
 • Nežádoucí pigmentace pleti
 • Růžovku a citlivou pleť

 

 

Přípravky většinou obsahují některé z těchto složek:

 biomimetické peptidy, vitamíny, aminokyseliny, minerály,  koenzymy, nukleové kyseliny a kyselinu hyaluronovou, kyselinu jantarovou.

 

Jak probíhá ošetření:

Po konzultaci vybere lékař nejvhodnější typ mezoterapeutického koktejlu. Poté sestra nanese anestetický krém na zvolenou oblast, poté co je krém odstraněn je pokožka očištěna a lékař přistoupí k šetrné aplikaci. Při mezoterapii se přípravek aplikuje do povrchové a střední vrstvy kůže, dermapenem, nebo injekčně tenkou jehličkou. Po ošetření naneseme zklidňující masku a závěrečný krém. 

 

Jaký je počet opakování:

Počet sezení závisí na vstupním problému a jeho závažnosti. Provádí se zpravidla 2 - 4 ošetření ve dvou až čtyřtýdenních intervalech nebo dle doporučené indikace lékařem. 

 

Chování po výkonu, možná omezení

Ihned po ošetření se na pokožce může objevit menší otok či drobná modřina, celkově lze však zákrok považovat za mírně nepříjemný a bezbolestný.

Kůže může být následujících 24 hodin od aplikace mírně citlivá na dotyk, ovšem zpravidla je člověk schopen vrátit se ihned po ošetření do pracovního procesu. Následujících 1-3 dní  se nedoporučuje používat na pokožku jiné přípravky, než doporučí odborník, který mezoterapii prováděl. Několik dnů po ošetření je třeba se  vyhnout pobytu na přímém slunci a používat přípravky s vysokým stupněm ochrany, tj. SPF 30 a více.

 

Pro koho je mezoterapie vhodná a pro koho není:

Mezoterapie je vhodná pro všechny nad 18 let věku, kteří nemají aktuálně žádné infekční onemocnění.

Naopak není vhodná u: těhotenství a kojení, poruchy srážlivosti krve, oparu nebo jiného místního zánětu na kůži.

Komplexní programy hubnutí: analýza těla, genetické testy, poradenství, přístrojová ošetření na hubnutí

Na klinice Elizabeth Beauty Concept nabízíme profesionální služby v oblasti hubnutí spolu s řešením kosmetických nedostatků spojených s hubnutím (povolená kůže, strie atd.). U nás si vskutku můžete vybrat tu pravou službu právě pro Vás s ohledem na to, zda řešíte celkovou redukci hmotnosti, modelaci určitých partií těla, celulitidu nebo estetické nedokonalosti spojené s úbytkem hmotnosti. Každý pacient je vnímán individiuálně, proto sestavujeme program vždy na míru. Univerzální řešení hubnutí neprovádíme a pokud potřebujete poradit s vhodností jakékoliv procedury, naši vyškolení zaměstnanci vám rádi vyhoví.

V naší nabídce naleznete pouze ověřená ošetření, která jsou prováděna moderními přístroji, které jsou založeny na klinických výzkumech. Všechna naše ošetření jsou neinvazivní nebo miniinvazivní a tím je zajištěna jejich maximální snášenlivost a přirozenost pro vaše tělo.

Pokud si nejste jisti, čím začít, neváhejte si domluvit vstupní konzultaci.

 

 

NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE

Bezbolestná liposukce je efektivní metoda hubnutí pomocí unikátní kombinace neinvazivní metody radiofrekvence a ultrazvuku přístrojem, který najdete na klinice Elizabeth Beauty Concept. Jako jediný přístroj na světě se pyšní právě touto kombinací, jež má výrazné účinky. Výsledkem je nejen odbourání podkožního tuku v ošetřené oblasti, ale i odstranění celulitidy a celkové zvýšení elasticity pokožky. Ošetření je pro klienta komfortní a nevyžaduje žádnou dobu rekonvalescence, jako je tomu u operační liposukce. Pokud se Vám nedaří zhubnout nebo Vás trápí problematické partie, je tohle ošetření právě pro Vás. 

Více info – neinvazivní liposukce

 

 

INJEKČNÍ LIPOLÝZA

Injekční lipolýza je metoda, při které lékař aplikuje do tukové tkáně roztok na bázi fosfatidylcholinu nebo deoxycholátu, který naruší membránu tukové buňky a způsobí tím uvolnění jejího obsahu a/nebo přímo její zničení. Obsah buněk je následně odplaven lymfatickými a krevními cévami. Tím dojde k redukci tukové tkáně.

Po injekční lipolýze jsou rozštěpené buňky z těla postupně vylučovány zhruba v období čtyř týdnů, po jejichž uplynutí jsou viditelné finální výsledky ošetření. Pro výrazné zmenšení obvodu ošetřované oblasti se nejčastěji doporučuje ošetření v rozmezí 6 – 8 týdnů 2 – 4x zopakovat.

Více info – sekce injekční lipolýza

 

MĚŘENÍ METABOLISMU A ANALÝZA TĚLA

Pro přesné určení stavu Vašeho těla můžeme využít měření přístrojem, který se používá jak v klinických studiích, tak v nemocnicích. Jedná se o přístroj, který pomocí bezbolestných bioelektrických impedančních impůlzů měří množství tuku, svalové hmoty a vody v tělě. To jsou indikátory, které je užitečné znát nejen v průběhu hubnutí, ale je možné díky nim stanovit hodnotu bazálního metabolismu v klidovém režimu (BMR). Pokud znáte hodnotu BMR, je možné upravit jídelníček pro optimální příjem kalorií a tím korigovat množství ukládáného tuku v těle.

Podpořte své usilí, při udržování své kondice, přesným měřením stavu Vašeho těla. Využitím moderní techniky, dostupné na naší klinice, získáte přesné hodnoty využitelné nejen při hubnutí, ale také pro udržení těla ve správné kondici, která se mění nejen s věkem. 

 

 

GENETICKÉ TESTY NUTRIGEN A PORADENSTVÍ

 

 • Poradenství při hubnutí

Jistě jako mnozí jiní víte, že neexistuje jeden univerzální recept na hubnutí, který by vyhovoval všem. Každý má určité individuální předpoklady na základě své genetiky, ke kterým je nutno přistupovat. Samozřejmě, že nadále platí, že přísun kalorií musí být při hubnutí nižší než jejich výdej, ale pouze tento přístup nestačí. Součástí procesu hubnutí je i psychický stav, který určí, zda hubnutí bude úspěšné či nikoliv. Proto je velmi důležité se nezneklidňovat, pokud se výsledky snažení nedostavují ihned. Lidské tělo navíc nefunguje takto na povel a proto proces hubnutí vyžaduje trpělivost a sebedisciplínu. Už jen to, že se rozhodneme udělat něco prospěšného nás udrží na dobré cestě. 

 

 • Výsledky při hubnutí

Jak už bylo řečeno, výsledky se nedostavují hned, ani při přístrojovém hubnutí, ani při hubnutí dietou a cvičením zvlášť. Upravením přísunu kalorií a změnou pohybu proces teprve začíná. Z toho důvodu není vhodné se např. vážit denně a úpěnlivě sledovat mizející dekagramy, protože takové snažení ničemu nepomůže. Je vhodné se soustředit spíše na to, jak si tělo postupně zvyká na nový pohybový program, že potřebuje menší množství jídla, mění se některé chutě atd.

Pokud se výsledky ani přes úporné snažení nedostavují, není třeba propadat panice. I na to máme možná řešení. Někdy je potřeba odborná pomoc a vyloučit tak některé vnitřní nemoci, které brání hubnutí (např. snížená funkce štítné žlázy, některé léky apod.) a stejně tak je možné najít příčinu ve vlastních genech, které určují, jaká dieta je pro nás nejvhodnější. S tím pomůže test Nutrigen.

 

 • Zdravá strava při hubnutí 

Zásadním bodem při hubnutí je si hlídat, aby byl přííjem energie stravou menší, než její výdej. Tělo si pak tento deficit kompenzuje spalováním zásob, které jsou uloženy v tukových buňkách jako rezervoár energie. Pokud však držíme nárazové přísné diety nebo příliš snížíme příjem energie pod určitou mez, tělo se naopak začne bránit a i malý příjem hned ukládá do zásob. 

Proto je velmi důležitá zdravá a pestrá strava, která dokáže zajistit vyvážený příjem vitamínů a makronutrientů pro správné fungování těla. Tím poskytneme tělu správnou obnovu metabolismu a odplavení škodlivých látek, což napomáhá detoxikaci. Začlenění vyvážené stravy do jídelníčku je proto náramně důležité, avšak i tak je nutné hlídat si celkový příjem energie i v souvislosti s aktuální zátěží. 

 

 

GENETICKÉ TESTY

 

NutriGen™ představuje ohromný posun v přístupu k hubnutí za posledních několik let. Je zcela unikátní v tom, že analýza genů dává úplně nový pohled na člověka a jeho zdraví. NutriGen je analýza genů jedince, která poskytuje vědecký pohled na individuální příčiny nadváhy/obezity a co je ještě důležitější - zároveň je i přehledným návodem, jak zhubnout skutečně efektivně. Každý, kdo to myslí s hubnutím opravdu vážně, by neměl váhat.

 

 • Co je výsledkem genetického testu? 
 1. Výběr nejúčinnější diety – přímo na míru tento test odhalí, který typ diety má potenciál mít největší účinek (nízkosacharidová, nízkokalorická aj.) a řekne proč
 2. Doporučí vhodné potraviny – přes 800 potravin dokáže tento test zhodnotit jednu po druhé a přímo na míru doporučí (či nedoporučí) jejich vhodnost
 3. Podpoří hubnutí – opět i zde na základě individuálních genů prokáže, jaký typ fyzické zátěže má nejlepší potenciál pro vaše hubnutí
 4. Ukáže predispozice k potravinovým intoleracím – tento test na rozdíl od jiných dokáže předpovědět, jaké potraviny vaše tělo netoleruje nebo nebude tolerovat v budoucnu. Můžete tak včas přijmout důležitá opatření!
 5. Genetické riziko nadváhy, obezity či cukrovky – opět žádný jiný test nedokáže tak spolehlivě určit, jakou míru rizika jedinec má k metabolickým chorobám
 6. Ideální poměr živin – přesný poměr živin, který by měl tvořit denní příjem rozdělený na sacharidy, bílkoviny a tuky
 7. Rizika nedostatku vitamínů a minerálů – tento výsledek ještě neznamená, že určitý nedostatek v těle je, ale že takový nedostatek hrozí na základě genové analýzy

 

 • Jak probíhá test NutriGen?

Proškolený pracovník s vámi nejprve projde proces odběru, podepíšete informovaný souhlas a poté přikročí ke stěru buněk ze sliznic tváře a jazyka. Tento stěr je absolutně nebolestivý a komfortní. Vzorek je ihned poté odeslán do evropské laboratoře, která jej během několika následujících týdnů zpracuje a výsledky pošle elektronicky. Následně vás pak čeká konzultace s odborníkem v rozsahu cca 60min. 

 

 

ODSTRANĚNÍ STRIÍ

 Odstranění strií je s hubnutím spojeno také, ač se to na první pohled nemusí zdát. Strie se objeví, když dochází k rychlým a výrazným změnám objemu nebo váhy a kůže není schopna se tak rychle přizpůsobit. Tato nedostatečná kompenzace vede k prasklinám v pokožce, které nepůsobí esteticky hezky. Zpočátku jsou strie červené či růžové, postupně s časem blednou až mají bělavou barvu. V každé fázi pak přistupujeme v léčbě jinak. Zde je důležité zmínit, že strie se chová jako jizevnatá tkáň, tudíž nejde nikdy odstranit zcela. Ovšem moderní přístupy dokážou dělat zázraky a vylepšit tak vzhled téměř do původního stavu. Pokud se Vám strie objeví, nezoufejte, začněte je řešit včas a využijte moderní, zcela komfortní a bezbolestní metody jejich odstranění v našem salonu

 

 

CELULITIDA

 •  Co je celulitida

Při celulitidě dochází ke zhoršování cirkulace lymfy a zadržuje se voda v mezibuněčném prostoru tukových buněk. Tukové buňky reagují zvětšením objemu a jsou vytlačovány k povrchu kůže a vytváří na ní nevzhledné dolíčky, připomínající strukturu pomerančové kůry. Tuková buňka je schopna zvětšit svůj objem až 200x a vazivové tkáně, které jsou u žen orientovány svisle se natahují různě dlouze zatímco tukové lalůčky, které se nepravidelně naplňují. Toto hromadění tukových buněk a jejich usazování způsobuje ztrátu pevnosti, jemnosti a elasticity pokožky a objevuje se nejčastěji na hýždích a stehnech právě formou nevzhledných ďolíčků a hrbolků. Tento stav nazýváme celulitidou.     

Celulitidou je postiženo až 80% žen, oproti tomu muži jí netrpí téměř vůbec. To je dáno jednak hormony, jednak uspořádáním vazivových vláken v tukové tkáni, které je na rozdíl od žen síťovité. Ženy mají navíc v postižených místech tenčí a elastičtější kůži. 

Hormonální antikoncepce obsahuje estrogen v relativně vysokém množství, a proto není vhodná pro ženy, které se celulitidě chtějí vyhnout. Na vznik celulitidy má určitý vliv i věk a nadváha, přesto však není výjimečná u mladé a štíhlé ženy.

 

 • Proč mám celulitidu?

Za vznikem pomerančové kůže bývá zpravidla genetická predispozice, dále nesprávná životospráva v kombinaci s nadváhou či obezitou, nedostatek pohybu, stres, nedostatečný pitný režim, kouření, dlouhé stání, nebo naopak sezení a také hormonální změny.

 • Stupně celulitidy

Dle míry postižení se celulitida dělí do čtyř stupňů:1. stupeň – celulitida je patrná pouze při stlačení pokožky (tzv. štípacím testu)2. stupeň – celulitida je viditelná zejména vsedě a ve stoje mizí3. stupeň – hrbolky na kůži jsou viditelné ve stoje i vleže, nerovnosti jsou hlubší, kůže je chladná a při stisku může být bolestivá4. stupeň – kůže je zbytnělá, tuhá a hrbolky jsou výrazné v jakékoliv poloze, Kromě viditelných nerovnostech a důlků v kůži je přítomná i degenerace vaziva a bolest. 

 

 • Prevence celulitidy

Nejúčinnější prevencí je vyvážený životní styl, dostatečný příjem tekutin a častá pohybová aktivita. Doporučuje se zejména chůze a plavání. Prokrvení pokožky a rozproudění lymfy také pomáhá otužování a saunování.

 • Odstranění celulitidy

Léčba celulitidy spočítá v celkově úpravě životního stylu, která by měla být trvalá a v podstatě i celoživotní. Kromě toho existují i různé kosmetické procedury, které pomáhají udržet zdravý vzhled pokožky.

 

 • Strojová lymfatická masáž

Základem je strojová lymfodrenážní masáž, kde je stejný princip vytlačování lymfatické tekutiny k uzlinám jako u ruční lymfodrenáže, avšak zde pomocí přístroje. Tento přístroj využívá střídání přetlaku a uvolnění tlaku na danou oblast a stimuluje tak cirkulaci lymfy. Strojová lymfatická masáž samostatně problém celulitidy obvykle nevyřeší, je však velmi vhodným doplňkem jiných procedur.  Díky své schopnosti vyplavovat z těla toxiny  je lymfodrenáž doporučována především jako prevence a léčba celulitidy. Právě rozproudění lymfy pomůže výrazně v boji s celulitidou. Tekutina se vyloučí ven a s ní i produkty látkové výměny a metabolismu. Výsledkem tohoto procesu je zlepšení kvality a stavu pokožky.

 • Vyvážená strava: Výjimka potvrzuje pravidlo a tak můžeme celulitidu občas vidět i u štíhlých sportujících žen, nicméně stravovací režim je základem úspěchu. Racionální stravování dopomáhá kromě zlepšení stavu celulitidy taky k prevenci civilizačních onemocnění, jako je metabolický syndrom. 
 • Pitný režim: Pijte dostatek tekutin, především čisté vody. Je důležitá pro látkovou výměnu, cirkulaci krve a lymfy v těle. V ideálním případě je dobré vyloučit alkohol.
 • Pohyb:  Pohybové aktivity doporučené na potíže s cirkulací lymfy jsou zaměřené na zlepšení činnosti svalové pumpy a zpevnění svalů. 
 • Kosmetické přípravky: Dočasné zlepšení stavu celulitidy můžeme vidět po aplikaci různých kosmetických přípravků, jako jsou skořicové zábaly, tonika a krémy. Sice neodstraní vlastní příčinu vzniku pomerančové kůže, ale pomohou k vyhlazení kůže a motivují dále k péči o pokožku. Pro lepší efekt gelů a krémů se doporučuje provádět pravidelně peeling pokožky, který odstraní odumřelé buňky z povrchu a pokožku mírně vyhladí. Součástí různých setů jsou i masážní kartáče či přístroje, které podpoří prokrvení kůže a usnadní masírování.  
 • Doplňky stravy na hubnutí: V naší nabídce naleznete výběr přípravků na hubnutí od značky EBerlin. Jedná se o doplňky stravy, které Vám při náročném úsilí, kterým hubnutí bezesporu je, pomohou. Jejich složení bylo vyvíjeno na základě nejmodernějších výzkumů a výživových trendů dnešní moderní a uspěchané doby. Takto bylo docíleno komplexního efektu na organismus, kdy nepůsobí pouze na blokování resp. odbourání uloženého tuku, ale také např. na detoxikaci organismu nebo napomáhají při redukci dalších tělesných nedostatků jako je celulitida.

Všechny nabízené přípravky na hubnutí si můžete zakoupit na recepci naší kliniky, kde Vám jsou k dispozici naši ochotní pracovníci. 

Vitamínové infúze

 

 

Na klinice Elizabeth Beauty Concept podáváme infúze s vitamínem C, který je silným antioxidantem:

 • Posiluje náš imunitní systém a celkově podporuje zdraví
 • Bojuje proti únavě a stresu
 • Zásadní význam pro správné fungování metabolismu
 • Má příznivý vliv na hojení ran
 • Podporuje tvorbu kolagenu a tím zlepšuje stav pleti, posiluje vlasy a nehty
 • Pozitivně působí na naši energii a náladu

 

Na co jsou antioxidanty: Základní skupinou látek neutralizujících prooxidativní produkty (včetně ROS) jsou antioxidanty. Některé antioxidanty je třeba lidskému organismu dodávat, protože si je neumí vytvořit; do této skupiny patří například vitamin C. Jiné si buňky za fyziologických okolností vytvářejí samy (například enzymy katalázu a superoxiddismutázu). Za normálních okolností je v buňce rovnováha mezi prooxidativními a antioxidativními látkami. Pokud jsou však prooxidativní látky v buňkách v přebytku a nejsou rychle neutralizovány, vytváří se oxidativní stres, který může buňku významně ohrožovat, může narušit její DNA a vést ke vzniku různých onemocnění. V takových případech je důležitý dostatečný přívod antioxidantů. Nepostradatelnou látkou, která působí nejen jako antioxidant, ale navíc zneškodňuje i exogenní škodlivé látky a má v buňce ještě řadu nenahraditelných prospěšných rolí, je glutathion.

 

 

Vitamin C + Glutathion 

 

Vhodné podávat pro: 

Zvýšení obranyschopnotsti organismu

Prevence nachlazení, chřipky

Posílení vlastní imunity

 

Vitamin C při podávání do žíly ve vysokých dávkách má antioxidační účinky, které přispívají k ochraně zdravých buněk. Kromě toho byl u vitaminu C prokázán protinádorový účinek. Glutathion je hlavním nitrobuněčným antioxidantem, označuje se jako „master antioxidant“, tedy látka rozhodující pro antioxidační ochranu buňky. Glutathion je důležitý pro udržení do- statečné koncentrace vitaminu C. . Glutathion dále přispívá k udržení acidobazické rovnováhy, k ochraně organismu před překyselením,také zasahuje ještě do řady dalších buněčných procesů.

Doporučujeme 4-5 infúzí podáváných v týdenních intervalech

 

 

Vitamin C + Glutathion + Magnesium

 

Vhodné podávát:

Po prodělané nemoci

Proti únavě a syndromu vyhoření

Jako zdroj energie pro sportovce

Horčík patří k nejdůležitějším nitrobuněčným kationtům, 99 % hořčíku v organizmu je lokalizováno v buňkách. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které zasahují do více než 300 enzymatických reakcí, obzvláště těch, které se zúčastní energetického metabolizmu, glykolýzy a proteosyntézy. Je významný pro normální funkci nervového, svalového, kardiovaskulárního a imunitního systému. Snižuje nervosvalovou a nervovou dráždivost, zpomaluje nervosvalový přenos. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Doporučujeme 4-5 infúzí podáváných v týdenních intervalech

 

 

Vitamin C + Glutathion + Citicolin + Magnesium

Vhodné podávat pro:

Zklidnění organismu

Zlepšení pamětí a regenerace nervového systému

Uvolnění svalů

Pro vytížené jedince a při stresové zátěži

 

Citikolin (cytidin-5‘-diphosphocholin, CDP-cholin) je tělu vlastní (biogenní) látka, která se vyznačuje neuroprotektivním účinkem – pozitivně působí na strukturu a funkci mozkových buněk a tím přispívá ke zlepšení kognitivních funkcí. Toto působení je zprostředkováno řadou mechanismů. Především je citikolin prekurzorem fosfatydilcholinu, který je základní složkou stěny nervových buněk. Dále citikolin přispívá k tvorbě sfingomyelinu, základní složky myelinových pochev obalujících výběžky neuronů. Citikolin také přispívá k obnově mitochondrií, organel zodpovědných za tvorbu buněčné energie. Chrání mozkové buňky i tím, že zvyšuje syntézu antioxidantu glutathionu. Citikolin působí proti peroxidaci lipidů, tedy procesu, který poškozuje buněčné membrány neuronů. Má i antiapoptotický účinek, což má význam u neurodegenerativních onemocnění, u kterých dochází k zániku (apoptóze) neuronů. Doporučujeme 4-5 infúzí podáváných v týdenních intervalech

 

Vitamin C + Glutathion + Soluvit 

 

Vhodné podávání pro: 

Komplexní podpora organismu

Při vyšším psychickým či fyzickým vypětím

Při dlouhodobém stresu – ideální pro manažery

Jedna lahvička přípravku Soluvit N obsahuje: thiamini nitrasodpovídá thiamini hydrochloridum riboflavini natrii phosphas odpovídá riboflavinum nicotinamidumpyridoxini hydrochloridum odpovídá pyridoxinumnatrii pantothenasodpovídá acidum pantothenicum natrii ascorbasodpovídá acidum ascorbicum biotinumacidum folicum cyanocobalaminum 

Doporučujeme 4-5 infúzí podáváných v týdenních intervalech

 

 

Sensicode kosmetické ošetření

SENSICODE 

Kosmetické ošetření pro delikátní a citlivou pleť bez kompromisu.

 

VRCHOLNÁ KOSMETICKÁ PÉČE:

 • Optimální podpora pro mikrobiom pokožky 
 • Intenzivní posílení kožní bariéry a přirozené obranné mechanismy 
 • Vyvážený program péče o pleť pro všechny typy pleti (včetně maskné)

 

Složení produktů:

Tato řada obsahuje unikátní složení, které umožní okamžité výsledky bez kompromisu i pro tu nejcitlivější pleť.

 1. Skin Biotic Balancer ( Vyvažovač )

Okamžitě snižuje podráždění a zarudnutí a chrání před vnějšími stresovými faktory. Obsahuje lyzát z bakterií mléčného kvašení (Lactococcus lactis), který podporuje přirozenou bariérovou funkci pokožky podporou jejího mikrobiomu. Pro klidnější a čerstvější pleť a lepší potenciál regenerace.

 1. Skin Calming Complex

Posiluje bariérovou funkci a trvale působí proti spouštěčům a příčinám . Obsahuje extrakty z rákosu (Phragmites communis) a plevelů (Poria cocos) chrání před vnějšími dráždivými látkami v prostředí a znatelně uklidňují stávající stresové příznaky. Složení také zlepšuje bariérovou funkci a snižuje zarudnutí pokožky.

 1. Cenné přírodní oleje
 • Mandlový olej
 • Mokřádkový olej
 •  Konopný olej
 •  Pupalkový olej

Žádný parfém * ani jiné kriticky diskutované látky. Naopak jsou zde přítomny výtažky s vybranou vlhkostí a aktivními látkami proti stárnutí, jako je Hyaluron a extrakt z Gotu Kola. ( pupečník asijský )

I Vaše citlivá pleť je v perfektní kondici. Bez kompromisu.